هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( ماشین آلات ، نهاده ها و مکانیزاسیون ) ( 16 تا 19 بهمن ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هجدهمین فردوسی - مفاخر - عطار 15 الی 20 - -

info@expo.ir