هجدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری،منسوجات خانگی (21 تا 24 دی ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هجدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 16الی 21 سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی 30 و 38795310 (051)

info@expo.ir