شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته ( 19 تا 22 بهمن ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
شانزدهمین فردوسی 14 الی 20 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 051-36158

info@expo.ir