شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته ( 16 تا 19 بهمن ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
شانزدهمین مفاخر - فردوسی - عطار 16 الی 22 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 051-36158

info@expo.ir