سیزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف ( 13 تا 16 دی ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سیزدهمین مفاخر 15 الی 20 شرکت برترملل هیراد پارس آوین 05138911155

info@expo.ir