سومین نمایشگاه تخصصی سنگ های تزئینی و نما ( 25 تا 28 مردادماه 1403)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سومین فردوسی 16 الی 21 شرکت فرجاد تجارت سامه گستر ایرانیان 08643222057-9

info@expo.ir