دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان، لوستر روشنایی،دکوراسیون و معماری داخلی ( نیمه اول) ( 17 لغایت 20 مردادماه 1403)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دوازدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 16 الی 21 شرکت برترملل هیراد پارس 051389111555

info@expo.ir