بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان (18 تا 21 آبان ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و چهارمین مفاخر- فردوسی - عطار 11 الی 18 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir