بیست و سومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش پاییزه ) ( 18 تا 23 شهریور ماه 1403)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین مفاخر- فردوسی - عطار- فضای باز 16الی 22- جمعه 11 الی 22 - -

info@expo.ir