بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه،سونا،حمام ( 18 تا 21 آبان ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین مفاخر- فردوسی 15 الی 20 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 05136158

info@expo.ir