ضرر 68درصدی صنعت جهانی نمایشگاه در سال 2020

انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی (UFI)، ارزیابی زیان وارده بر  صنعت جهانی نمایشگاه به واسطه کووید-‌19 در طول سال 2020 را به روز رسانی کرده است. (6 فوریه2020)

 

 

 

در مقایسه با سال 2019

  • 200 میلیارد یورو (معادل 224 میلیارد دلار) از کل درآمدهای نمایشگاهی حاصل نشده، ضمن این که 2.4میلیون شغل تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است.
  • 330 میلیارد یورو (معادل 370 میلیارد دلار) از توافقات تجاری بین مشارکت کنندگان نمایشگاهی حاصل نشده است.

آمار نشان میدهد که درآمد صنعت جهانی نمایشگاه در سال 2020 در مقایسه با سال 2019،  68% کاهش داشته است. گزارش تحقیقاتی UFI حاکی از آن است که درآمد حاصله در مراکز نمایشگاهی در امریکای مرکزی و جنوبی در سال 2019 تنها 23% ، خاور میانه و آفریقا 24%، منطقه آسیا 27%، اروپا 32% وامریکای شمالی 36% بوده است.

نمایشگاهها تاثیر مستقیمی بر سایر بخش های صنعت اعمال می کنند و این کاهش درآمد نه فقط به صنعت نمایشگاهی (مراکز نمایشگاهی، برگزار کنندگان و تامین کنندگان خدمات) بلکه بر سایر صنایعی که ارتباط مستقیمی با فعالیتهای نمایشگاهی دارند، نیز تاثیر می گذارد، از جمله مراکز اقامتی، رستورانها، حمل و نقل. با در نظر گرفتن این بخش ها، تخمین زده می شود حداقل 200 میلیارد یورو (224 میلیارد دلار) از کل درآمدهای مرتبط با فعالیت های نمایشگاهی در سال 2020 حاصل نشده است، از جمله 80 میلیارد یورو (90 میلیارد دلار) در امریکای شمالی، 65 میلیارد یورو (73 میلیارد دلار) در اروپا و 46 میلیارد یورو (52 میلیارد دلار) در آسیا.

این آمار معادل 2.4 میلیون شغل تمام وقت است که در سطح جهان متاثر از رکود اقتصادی فوق بوده اند.

با توجه به عدم برگزاری اکثر نمایشگاهها در سال 2020، غرفه داران نیز  که با بهره گیری از رویدادهای رو در رو، قراردادهای تجاری خود را در زمان برگزاری نمایشگاه یا بعد از پایان آن محقق می ساختند، باضرر 330 میلیارد یورویی (370 میلیارد دلار) روبرو بوده اند. اگرچه بخش کوچکی از این ضرر به کمک توسعه راه حل های دیجیتالی برای برخی از صنایع جبران شده است، اما تاثیر خالص کماکان بسیار بالاست.  

کای هاتفورد، ریاست UFI ، می گوید: کووید 19 تاثیر معناداری بر صنعت نمایشگاهی و سایر بخشهای ذینفع از رویدادهای رو در رو ، داشته است. این تاثیر نه تنها توسط غرفه داران که کالا و خدمات خود را برای فروش به نمایش می گذارند ، احساس شده است ، بلکه تمامی کسانی که در فعالیت های مربوط به گردشگری کار می کنند، متاثر شده اند. ما همگی امیدواریم که محدودیت های جاری برداشته شوند و شاهد بهبود اقتصادی باشیم، در حالیکه نمایشگاهها نقش مهمی در این بهبود ایفا خواهند کرد.

 

تهیه شده در اداره امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir