شاخص هاي کيفيت و فعاليت بازديدکننده

شرکت Exhibit Surveys هر ساله آخرین آمار کیفیت بازدیدکننده نمایشگاهها و فعالیت آنها و شاخص های عملکرد غرفه را منتشر می کند که در اینجا تنها چند شاخص کلیدی در همین موضوع مطرح می شود. این شاخص ها نگاهی دارد به قدرت خرید و فعالیت بازدیدکنندگان متخصص نمایشگاهها طی 12 سال گذشته.

 

طرح کلي خريد

طرح کلي خريد (TBP) درصدي از برنامه ريزي خريد بازديدکننده از  نمايشگاه طي دوازده ماه بعد از برگزاري نمايشگاه است. طرح خريد براي صنايع توليدي معمولا از گرايش ميانگين کلي نمايشگاهها تبعيت مي کند اما درصدها کمتر هستند. اين امر عمدتا به علت انواع محصولات به نمايش گذاشته شده مي باشد. معمولا محصولات عبارتند از تجهيزات سنگين و اقلام سرمايه اي بزرگ که مستلزم دوره خريد و چارچوب زماني طولاني تري هستند.

طرح هاي خريد طی 12 سال گذشته نسبتا یکسان بوده است. به دنبال حضور در نمایشگاه، تقریبا از هر دو بازدید کننده یک نفر نسبت به  یک یا چند محصول به نمایشگاه گذاشته شده، تصمیم گیری می کند.

تاثيرات خالص خريد

 

تاثيرات خريداران خالص(NBI) درصد خالصی  از بازديدكنندگاني است كه در خرید انواع محصولات به نمایش گذاشته شده یک یا چند نقش را ایفا می کنند (تصمیم گیری نهایی، تعیین و/یا توصیه تامین کننده ) . این شاخص به شکل سنتی یکی از قوی ترین شاخص های کیفیت بازدیدکننده است. NBI در آن بخش از فرایند تصمیم گیری که حرف آخر را می زند 37% و در بخش توصیه تامین کننده یا برند 28% است.

ميانگين ساعات سپري شده

ميانگين ساعات سپري شده براي بازديد از نمايشگاه زماني را اندازه گيري مي کند که بازديدکننده براي تماشاي غرفه هاي نمايشگاهي و نه بازدید از کل رويداد سپری می کند. اين زمان (ميانگين 8/7 ساعت براي هر بازديدکننده) طي سالهاي اخير کمي کاهش داشته است. بازديدکنندگان در نمايشگاههاي توليدي گرايش دارند تا زماني بيشتري را براي تماشاي غرفه ها سپري کنند.

میانگین تراكم ترافيك

تراكم ترافيك ميانگين تعداد بازديدكنندگاني است كه هر 100 فوت مربع از فضاي نمايشگاهي را در طول مدت كار نمايشگاه اشغال مي كنند. متغيرها براي محاسبه عبارتند از کل بازديدکننده (به جز غرفه داران)، کل فضاي نمايشگاهي اجاره شده، ميانگين تعداد ساعاتي که بازديدکننده براي ديدن غرفه و محصولات آن سپري مي کند و تعداد کل ساعاتي که نمايشگاه باز است. تراکيم ترافيک شاخصي از فعاليت و تشريک مساعي در سالن نمايشگاه است. تراکم هاي بسيار بالا  (بالاي 5) تماس رو در روي موثر را مشکل ساز مي کنند و از اين رو تاثيري مخرب بر عملکرد دارند. تراکم هاي زير 1.2 براي غرفه داران از اين جهت مشکل ساز هستند که بايد براي جلب توجه بازديدکننده رقابت کنند. تراکم ترافيک در نمايشگاههاي توليدي برابر با ميانگين تمام نمايشگاههاست. میانگین تراکم ترافیک طی 12 سال گذشته نسبتا ثابت بوده است.

رقم تراكم ترافيك توسط اين معادله محاسبه مي شود:

 

حضور خالص در نمايشگاه × متوسط ساعاتي كه بازديدكنندگان از نمايشگاه بازديد مي كنند × 100/كل فوت مربع «خالص» × كل ساعاتي كه غرفه ها باز هستند

بازديدکنندگان بارِ اول

اين شاخص درصد بازديدکنندگاني را اندازه گيري مي کند که براي اولين بار از نمايشگاهي خاص بازديد مي کنند و معياري از موفقيت در جلب بازديدکنندگان جديد به نمايشگاه است. ميانگين درصد بازديدکنندگان بار اول در نمايشگاه در طول زمان کمي کاهش داشته است.

منبع: Exhibitsurveys

تهیه شده در :

امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشهد

شیرین شریفیان

 

info@expo.ir