شاخص جهانی نمایشگاهی UFI

شاخص جهانی نمایشگاهی  UFI

ویرایش بیستم

مبتنی بر نظرسنجی سال 2018

شیرین شریفیان

 

 

 

 

بیستمین ویرایش شاخص جهانی نمایشگاهی مبتنی بر نظرسنجی جهانی UFI تهیه شده است که در ژانویه 2018 نهایی گردید. این تحقیق اطلاعات به روز مرتبط با توسعه و چشم انداز صنعت جهانی نمایشگاهی را نشان می دهد.

UFI تا کنون دوبار تاثیر شرایط اقتصاد جهانی را بر صنعت نمایشگاهی  ارزیابی کرده است. یکبار در سال 2009 و بار دیگر سال 2010. این نظرسنجی را “شاخص جهانی نمایشگاهی”نامید. لازم است خاطر نشان شود که تعداد پاسخ ها به این نظرسنجی (290 پاسخ از 53 کشور) نتایج نمونه را به دست می دهد. اما در مورد نتایج منطقه ای می توان گفت که این نتایج منعکس کننده موقعیت همه کشورهای آن منطقه نیست.

 

در این نظرسنجی از پیش بینی رشد درآمد ناخالص شرکت کنندگان سوال شد. نمودار حاصله درصد افزایش درآمد شرکتها را نشان می دهد. این نتایج نشان میدهد که در امریکا، اروپا و آسیا- اقیانوسیه، 70 تا 80 درصد شرکتها افزایش درآمد را در نیمه دوم سال 2017 گزارش دادند. در منطقه خاورمیانه- افریقا، حدود 50درصد شرکتها چنین رشدی را ثبت کردند. برای سال 2018، باید با توجه به مجموعه نتایج بعدی چشم انداز مثبت را بررسی کرد، زیرا درصد معناداری از شرکتها نظری قطعی برای درآمد آینده خود ارائه ندادند:

 • در امریکا، هر سه بازار (ایالات متحده، مکزیک و برزیل) چشم انداز بسیار مثبت و مستحکمی را برای دو نیمه سال 2018 ارائه می کنند.
 • در اروپا، 80 تا 90 درصد شرکت ها در آلمان و بریتانیا افزایش درآمد در سال 2018 را پیش بینی می کنند. همچنین برای سه بازار دیگر (ایتالیا، روسیه و سایر کشورهای اروپایی) علی رغم درصد بالای عدم قطعیت (متوسط 20 تا 30 درصد) این چشم انداز مثبت است.
 • در خاورمیانه، 84درصداز شرکتها افزایش درآمد را در نیمه دوم سال 2017 مطرح کردند و برای شش ماهه اول ودوم سال 2018 چشم اندازها نسبتا مثبت است (به ترتیب،67 و 75 درصد)
 • در افریقای جنوبی، تنها 25درصد از شرکتها افزایش درآمد را در نیمه دوم سال 2017 گزارش کردند اما معتقدند که در سال 2018 وضعیت بهتر می شود: 52 درصد برای نیمه اول سال و 77درصد برای نیمه دوم سال.
 • در آسیا- اقیانوسیه، به طور متوسط برای شش ماهه اول ودوم سال 2018، 73 تا 83درصد از شرکتها افزایش درآمد را پیش بینی می کنند. استرالیا، ماکائو و تایلند سطح رشد بالاتری را نسبت به سایر بازارها پیش بینی می کنند. در چین، هند، اندونزی و سایر کشورهای آسیا – اقیانوسیه، بیشتر شرکتها عدم قطعیت اعلام کردند.

درصد شرکتهایی که افزایش درآمد را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل اعلام کرده اند

 

 

رشد سود عملیاتی

از شرکتهای نمایشگاهی درباره رشد سود عملیاتی شان طی سال 2018 در مقایسه با سال قبل سوال شد. نتایج این نظرسنجی افزایشی بالغ بر 10درصد  و نیز نتایجی بین -10 و +10 درصد را نشان می دهد. مشروح نتایج نشان می دهد اکثر مناطق سطح قابل قبولی از عملکرد  را در سال 2017 حفظ کردند و یا از آن فراتر رفته اند.

 • در 9 بازار تحلیل شده زیر، اکثرشرکتها سود عملیاتی را در سال 2017 گزارش دادند: مکزیک (60درصد شرکتها)، ایالات متحده (67%)، خاور میانه (62%)، اندونزی (57%)، برزیل (55%)، بریتانیا (54%)، چین (53%)، ماکائو (50%) و آلمان (40%).
 • در این 8 بازار، سود عملیاتی بین -10 و +10 بوده است: روسیه (75%)، ایتالیا (54%)، سایر کشورهای آسیا- اقیانوسیه (44%)، استرالیا (43%) و افریقای جنوبی (42%).

 


 
                                      

 

سهم درآمد پیش بینی شده از مدلهای کسب و کار جدید

بسیاری از شرکتها در سرتاسر جهان اظهار داشته اند که یکی از اولویت های استراتژیک آنها رشد درآمد حاصله از مدلهای تجاری جدید است. فرمتهای مختلف رویداد، درآمدهای دیجیتالی یا خدمات بازاریابی از جمله مواردی است که به منزله فرصتهای کسب درآمد مطرح شده اند. از شرکتها پرسیده شد که انتظار می رود درآینده چند درصد از درآمد سالانه آنها از این الگوهای جدید کسب و کار حاصل شود.

63درصد از شرکتها در سطح جهانی انتظار داشتند که  طی 5 سال آینده ، 5 تا 25درصد از درآمد آینده آنهاناشی مدلهای کسب و کار جدید باشد. 11درصد از آنها نرخی بالاتر از 25درصد را پیش بینی می کنند؛ درحالیکه 19درصد بین 0 و 5درصد را پیش بینی می کنند. 8درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به این سوال پاسخی ندادند.

با نگاهی به ده سال آینده، 51 درصد از شرکتها سهم ناشی از درآمد مدلهای کسب و کار جدید را به 10 درصد یا بیشتر تخمین می زنند، 24درصد بیشتر از یک چهارم رشد درآمد را ناشی از مدلهای کسب و کار جدید می دادند. تنها 21درصد از شرکتها سهمی کمتر از 10درصد را پیش بینی می کنند. اما برای این چارچوب زمانی، 26درصد معتقد بودند که هنوز نمی توانند تخمینی داشته باشند.

از 17بازار تحلیل شده:

 • 7 بازار ، نسبت به میانگین جهانی، تاثیر بیشتری را پیش بینی می کنند و بیشتر شرکت ها انتظار دارند بیش از 10درصد سهم درآمدشان،در بازه زمانی 5 ساله ، ناشی از مدلهای جدید کسب و کار باشد: ایالات متحده  و هند (73%)، ماکائو (69 %)، تایلند (67%)، استرالیا (63%)، مکزیک (55%)، اندونزی (54%)
 • سه بازار دیگر درمقایسه با سایر بازارهای جهان، در پیش بینی سهم درآمد در بازه زمانی 10 ساله، بیش از 10درصد را به منابع کسب و کار جدید نسبت می دهند: چین (71%)، بریتانیا (56%) و سایر کشورهای آسیا-اقیانوسیه (53%)

با نگاهی به نتایج بر اساس نوع شرکت، متوجه هیچ تفاوت معناداری بین برگزارکنندگان و تامین کنندگان خدمات نمی بینیم. اما در مورد مراکز نمایشگاهی، این نوع سهم درآمدکمتر از دو بخش دیگر است: 71درصد این سهم را به کمتر از 10درصد در بازه زمانی 5ساله نسبت می دهند.

 

سهم درآمد مورد انتظار از مدل های کسب و کار جدید: بر اساس منطقه

سهم درآمد مورد انتظار از مدل های کسب و کار جدید: بر اساس نوع فعالیت

 

 

  

مهمترین مسائل کسب و کار

از شرکت ها درخواست شد تا از میان هفت مورد تعیین شده، سه مورد از مهمترین مسائل کسب و کارشان را در سال آینده مشخص کنند. مانند سال گذشته، حدود 80درصد از پاسخها به این 4 موضوع مربوط می شدند:

 • “وضعیت اقتصادی در بازار داخلی”
 • “رقابت در محدوده صنعت”
 • “رشد اقتصاد جهانی”
 • “چالش های داخلی” ضمن این که منابع انسانی مهمترین جنبه این چالش ها ذکر شده است.

باید خاطر نشان شود که در ارزیابی سال گذشته، موضوع رشد اقتصاد جهانی اهمیت کمتری داشت.

اهمیت مسائل تاثیر دیجیتالی کردن (پاسخ به نیازهای دیجیتالی سازی مشتری)، محصولات دیجیتالی جدید یا فرایندهای داخلی، رقابت با سایر رسانه ها (اینترنت، رسانه های اجتماعی، نمایشگاههای مجازی یا سایر موارد) و مسائل قانونی و ذینفعان (پایایی ، بهداشت و ایمنی ) ، مانند سال گذشته بود.

اولویت ها بر حسب استراتژی

از شرکتها خواسته شد تا اولویت های جاری خود را بر حسب استراتژی در دو حوزه خاص مشخص کنند: دامنه فعالیت شان و توسعه جغرافیایی شان.

در کلیه مناطق، اکثریت شرکت ها تمایل دارند تا فعالیت های جدیدی را در دامنه فعالیتهای کلاسیک صنعت اقتصادی (مرکز نمایشگاهی/ برگزارکننده/خدمات)، سایر رویدادهای زنده یا رویدادهای مجازی یا در هر دو مورد توسعه دهند: 72% در خاور میانه و افریقا، 78% در آسیا/اقیانوسیه و 88% در امریکا و اروپا.

بر حسب توسعه جغرافیایی، ازهر  10 شرکت 4 مورد تمایل به توسعه فعالیت در کشورهای جدید داشتند و این گرایش در 5 بازار از 17 بازار تحلیل شده، دیده می شود: بریتانیا و خاور میانه (67%)، چین (57)، هند (53%) و آلمان (50%).

اولویت های استراتژیک جاری مرتبط با دامنه فعالیت : بر اساس منطقه

 

 

اولویت های استراتژیک جاری مرتبط با دامنه فعالیت : بر اساس فعالیت

 

اولویت های استراتژیک جاری مرتبط با توسعه جغرافیایی : بر اساس منطقه

        حفظ موقعیت موجود                     فعالیت در کشورهای جدید

 

نتیجه گیری

نظرسنجی شاخص جهانی نبض صنعت نمایشگاهی را از سال 2008 اندازه گیری کرده است. بیستمین نظرسنجی در ژآنویه 2018 به پایان رسید و 290 شرکت از 53 در این نظرسنجی شرکت کردند. نتایج برای 17 منطقه جغرافیایی شامل 14 بازار مهم داخلی به طور مشروح حاصل شد. نتایج نظرسنجی گرایش های بسیار مثبتی را در سطوح مختلف آشکار می سازد:

 • در خصوص درآمد، 70 درصد از شرکتهای سرتاسر جهان افزایش در نیمه دوم سال 2017 را اظهار داشتند و 72% رشد در نیمه اول سال 2018 و 77% برای نیمه دوم سال 2018 پیش بینی کرده اند. چندین بازار پیش بینی کرده اند که در سال 2018 شاهد رشد بیشتری باشند: برزیل، آلمان، ماکائو، ایالات متحده و بریتانیا. در حالی که سطح معنادار عدم قطعیت در اکثر کشورهای آسیایی از جمله چین، به چشم می خورد.
 • در خصوص سود عملیاتی، اکثر بازارها سطح قابل قبولی را در سال 2017 حفظ کردند و یا از آن فراتر رفته اند: 44% افزایش و 43% سودثابت را اظهار کرده اند. اکثر شرکتهایی که افزایش سود عملیاتی در سال 2017 داشته اند،از این 9 بازار تحلیل شده بودند: برزیل، چین، آلمان، اندونزی، ماکائو، مکزیک، خاور میانه، بریتانیا و ایالات متحده.
 • هنگامی که در باره سهم درآمد از مدل های کسب و کار جدید سوال شد (مانند فرمت های جدید رویداد، درآمدهای دیجیتالی یا سایر خدمات بازاریابی)، اکثریت پاسخ دهندگان معتقد بودند که در بازه زمانی 5 ساله این سهم کمتر از 10 درصد خواهد بود. اما در بازه زمانی 10 ساله این سهم به بیش از 10 درصد می رسد. در چندین بازار سهم بیشتری ذکر شده است: استرالیا، چین، هند، اندونزی، ماکائو، مکزیک، تایلند، بریتانیا و ایالات متحده.
 • مهمترین مسائل کسب و کار در سال آینده “وضعیت اقتصادی در بازار داخلی” بود که 25 درصد پاسخ دهندگان به آن رای دادند، “رقابت در محدوده صنعت” با 21% پاسخ ها ، “توسعه اقتصاد جهان” و “چالش های داخلی” هر دو با 16% پاسخ ها. این امر روشن می سازد که “توسعه اقتصاد جهانی” در سال گذشته اهمیت کمتری داشته است.
 • سرانجام ، درباره اولویت های استراتژیک جاری، شرکت ها اظهار داشتند که :
  • بر حسب دامنه فعالیت، اکثریت شرکتها گرایش به فعالیتهای جدید دارند، چه در دامنه فعالیتهای کلاسیک صنعت نمایشگاهی (مرکز/برگزارکننده/خدمات)، و چه در سایر رویدادهای زنده یا مجازی و یا هر دو : 72% در خاور میانه و آفریقا، 87% در آسیا/اقیانوسیه و 88% در امریکا و اروپا.
  • بر حسب توسعه جغرافیایی، از هر 10 شرکت 4 شرکت به طور میانگین اظهار داشتند که تمایل به توسعه فعالیت در کشورهای جدید دارند و این حقیقت در 5 بازار از 17 بازار تحلیل شده ، صدق می کند: بریتانیا و خاور میانه (67%)، چین (57%)، هند (53%) و آلمان (50%).

 

نظرسنجی بعدی در ژوئن 2018 انجام می شود.

 

تهیه شده در :

امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشهد

شیرین شریفیان

 

info@expo.ir