تحقیقات جدید تاثیر کووید 19 بر صنعت نمایشگاهی

تحقیقات جدید تاثیر کووید 19 بر صنعت نمایشگاهی را آشکار می سازد

 

 

آخرین نظرسنجی جهانی UFI شفافیت بیشتری به اهمیت صنعت نمایشگاهی در دوره کووید 19 بخشید. کدام حوزه ها بیشترین آسیب را دیده اند و این آسیب چقدر بوده است؟ در اینجا چند نکته مهم مطرح می‌شود.

پروژه تحقیقاتی دو سالانه UFI، که به نظرسنجی جهانی شناخته می شود، در واقع ضربان صنعت نمایشگاهی را اندازه گیری می کند و تحلیل آماری مشروحی از نمایشگاهها درهر حوزه به دست می دهد. نسخه ماه ژوئن 2020 که با نظرسنجی از 459 شرکت در 62 کشور صورت گرفت، بر تاثیر انکارناپذیر پاندمی کرونا تمرکز داشت که رویدادها را به منزله یک صنعت به شدت مختل کرد.

تحقیقاتی از این دست نه تنها برای تعیین تاثیرات وارده، بلکه برای الگوبرداری های کلیدیِ موثر بر رشد و بهبود به کار می روند. این نظرسنجی اطلاعاتی برای تحلیل بخش های مختلف به دست می دهد- چه کاری را صحیح انجام می دهند، چه کاری را به اشتباه انجام می دهند و کدام فاکتورهای بازار در جهت موفقیت عمل می کنند.

 

خوشبینی ها با واقعیت انطباق نداشت

خوش بینی اولیه صنعت مبنی بر محدود بودن ویروس به چین با واقعیت انطباق نداشت، چرا که  درصد شرکت های فعال از 85 درصد در ژانویه به 5 و 6 درصد تا آوریل کاهش یافت. به گزارش UFI ،73 درصد شرکتهای نمایشگاهیِ جهان، عدم فعالیت خود را در ماههای آوریل و می اعلام کردند.

حتی تا این زمان، “اکثر شرکت ها انتظار دارند نمایشگاه های” محلی “و” ملی “در نیمه دوم سال 2020 با درصد مشارکت کمتر، دوباره برگزار شوند. اما از آنجا که دیگر مصونیت گله ای یک راه نجات احتمالی در نظر گرفته نمی شود، تعجبی ندارد که اکثر شرکتها انتظار برگزاری مجدد رویدادهای بین المللی را تا  قبل از سال 2021 محتمل ندانند.

 

با این وجود ، شرکت ها معتقدند که رویدادهای رو در رو غیرقابل جایگزین هستند: 57 درصد اطمینان دارند که کووید 19 مُهر تاییدی بود بر ارزش و اهمیت رویدادهای رو در رو . آنها مطمئن هست که به محض اخذ مجوز، رویدادها مجددا به فعالیت خود باز می گردند. با این وجود 43 درصد از شرکتهایی که در این نظر سنجی شرکت کردند، به پتانسیل بهبود کوتاه مدت صنعت اعتماد کمتری دارند.

 

 

 

منبع: نظرسنجی جهانی نمایشگاه ژولای 2020 ، UFI

 

 

 

نمایشگاه ها فشار موج اول را تحمل می کنند

 

مهمترین دغدغه ناشی از شیوع کووید 19، تاثیر آن بر تجارت ذکر شده است(27 درصد) که از “وضعیت اقتصاد در بازار داخلی” (21 درصد) و “تحولات اقتصادی جهانی” (18 درصد) بالاتر است.

 

تنها حدود یک سوم درآمد پیش بینی شده برای نیمه اول سال 2020، محقق شده است و در ادامه سال، خوشبینانه می توان به 39 درصد از درآمد سال 2019 چشم دوخت. این 39 درصد از قضا آن بخش از شرکتهای  مشارکت کننده ای هستند که زیان و ضرر را تجربه کرده اند.

در حال حاضر تنها 7 درصد شرکتها  سود ثابت یا افزایشی را برای سال 2020 پیش بینی می کنند.

 

 

 

87 درصد شرکتها هزینه های خود را کاهش دادند – 17 درصد هزینه را نصف کردند – و 56 درصد هیچگونه حمایت مالی عمومی دریافت نکردند.  اکثر شرکتهایی که حمایت مالی را دریافت نمودند، این رقم را  کمتر از 10 درصد هزینه های خود اعلام کرده اند.

 

 

 

رویکرد نمایشگاههای مجازی آنقدر که به نظر می رسد ساده نیست

 

82 درصد شرکت های مشارکت کننده در این نظرسنجی به رویدادهای ترکیبی و تلفیق  عناصر دیجیتالیِ بیشتر در رویدادها اعتقاد دارند. (30 درصد کاملا مطمئن هستند و 52 درصد به احتمال زیاد آن را ارزیابی کرده اند).

در حقیقت ، نیمی از شرکت های مشارکت کننده سرمایه گذاری در گزینه های دیجیتالی را افزایش می دهند –هرچند به هزینه کاهش سرمایه گذاری در تنوع و پایداری (به ترتیب 55 و 54 درصد). این تغییر در اولویت‌ها، یک استراتژی ضروری برای بقا است. 44 درصد، تمام سرمایه گذاری های خود را متوقف کرده اند  و 32 درصد دیگر از شرکت ها  این کاهش را اعمال خواهند کرد.

 

منبع: نظرسنجی جهانی نمایشگاه ژولای 2020 ، UFI

 

با این همه، از آنجا که رویدادهای مجازی در حال حاضر ایمن ترین گزینه ی پیش رو هستند ، سرمایه گذاری در تعاملات مجازی همچنان یکی از عناصر اصلی بقا برای بسیاری از نمایشگاه ها به شمار می آید.

 

روشن است که این بحران منجر به تغییرات عمده ای در نحوه برگزاری نمایشگاه ها خواهد شد ، به ویژه با تاکید به سمت عناصر دیجیتالیِ بیشتر در قبل از برگزاری، حین برگزاری و بعد از برگزاری رویدادها، این تغییرات محسوس تر خواهد بود.

 

 هنوز صنعت نمایشگاهی به یک وفاق جمعی در خصوص نمایشگاههای مجازی نرسیده است و نظرات در هر ناحیه و کشوری کاملا متفاوت است. مشخصا وقتی از مشارکت کننده پرسیده شد که آیا با این احتمال موافقند که رویدادهای مجازی جایگزی رویدادهای فیزیکی می شود، شرکت های اروپایی عمدتا مخالف بودند (80درصد). در حالی تنها 50درصد از شرکتهای امریکای شمالی موافق بودند.

 

برخی از کشورها بیش از سایر تحت تاثیر قرار گرفته اند

در منطقه آسیا- اقیانوسیه تنها 73 درصد از شرکتها سطح عادی را در ماه ژانویه اعلام کردند در حالیکه در سایر نواحی حداقل 85 درصد وضعیت عادی داشته اند، که البته این رقم در ماه فوریه 45درصد سقوط کرده است.

در خاورمیانه و افریقا اکثر شرکتها انتظار ندارند که تا سال 2021 نمایشگاههایشان به وضعیت عادی برگردد. در این مناطق، درآمد سالانه پیش بینی شده سال 2020، به میزان 31 درصد ذکر شده در حالیکه ناحیه آسیا- اقیانوسیه 39 درصد و در اروپا و امریکای شمالی 44 درصد ابراز شده است. تقریبا نیمی از شرکتهای خاورمیانه و آفریقایی که در این نظرسنجی شرکت داشتند برای سال 2020 ضرر را پیش بینی کرده اند.

همین وضعیت در امریکای مرکزی و جنوبی نیز وجود دارد که درآمد پیش بینی شده را 33 درصد درآمد سال 2019 می دانند. بعلاوه، 60 درصد از شرکتهای امریکای مرکزی و جنوبی کلیه سرمایه گذاری های خود را متوقف کرده اند.

 

 

تهیه شده در امور بین الملل و پژوهش

 

شیرین شریفیان

info@expo.ir