اینفوگراف چشم انداز بهبود وضعیت صنعت نمایشگاهی

 

گزارش چشم انداز بهبود جهانی منتشر شد

UFI2021

 

آخرین داده ها حاکی از  خوش بینی در صنعت نمایشگاهی است زیرا تقاضا برای رویدادهای زنده از طرف غرفه داران و بازدیدکنندگان افزایش یافته است:

افزایش هزینه غرفه دار برای حضور نمایشگاهی

ارجحیت داشتن کیفیت بازدیدکنندگان نسبت به کمیت آنها

 

انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی تحقیق خود را در خصوص چشم انداز بهبود جهانی 2021 منتشر ساخت. این تحقیق با همکاری متخصصان این صنعت در سازمانهای Explori (گروه تحقیقات نمایشگاهی)و SISO (انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهی مستقل) انجام گرفته است.

 

این جدیدترین مجموعه از نظرسنجی های جهانی چشم انداز صنعت از دیدگاه بازدیدکنندگان و غرفه داران نمایشگاه‌ها است که در تابستان 2021 انجام شد و در مجموع 15000 پاسخ از 10 زبان به دست آورد  و حاکی از حضور در نمایشگاه های تخصصی در بیش از 30 کشور است. این گزارش بر پنج موضوع کلیدی تمرکز کرده است که قابل مقایسه با یافته‌های مطالعات قبلیِ ” چشم انداز جهانی” است.

 

این مطالعه نشان داد که تقاضا برای غرفه داران و بازدیدکنندگان به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است، بدون اینکه نشانه‌ای از تغییر اساسی دردیدگاه مشارکت کنندگان نسبت به  نمایشگاه های تخصصی به منزله کانال ارزشمند بازاریابی وجود داشته باشد. 72 درصد از بازدیدکنندگان فعلی می‌گویند قصد دارند در نمایشگاههای تجاری با تعداد دفعات مشارکت مشابه  یا بیشتر در آینده شرکت کنند و 62 درصد از غرفه‌داران نیز همین قصد را دارند.

 

تأثیر همه گیری بر هزینه ها بسیار کمتر از حد تصور بوده است و 45 درصد از غرفه‌داران انتظار دارند که بودجه مشارکت نمایشگاهی طی 12 ماه آینده به حالت عادی بازگردد.

 

در مطالعات قبلی، غرفه داران از تعداد بازدیدکنندگان به عنوان یک عامل تعیین کننده استفاده می‌کردند ، اما به نظر می رسد این امر با تغییر دیدگاه 86 درصد از غرفه داران تغییر کرده است و معتقدند کیفیت بازدیدکنندگان تأثیر زیادی در تصمیم آنها برای سرمایه‌گذاری در یک نمایشگاه دارد. در مقایسه 67 درصد از غرفه‌داران بر تعداد بازدیدکنندگان تاکید داشتند. در حالی  که غرفه‌داران به دنبال صرفه‌جویی هستند،کماکان نسبت به کیفیت حضور دقت دارند .

نمایشگاههای حضوری همچنان کانال ترجیحی برای شبکه سازی و کسب تجربه کلی است. غرفه داران درصد قابل توجهی از بودجه بازاریابی را به کانال دیجیتالی اختصاص نمی‌دهند هرچند کماکان آن را به عنوان مسیری برای آزمایش رویدادهای جدید در نظر دارند و این کانال پتانسیل ارائه محتوا و افزایش مخاطبان را دارد.

 

برای اولین بار در این تحقیق  گروه جدیدی مورد بررسی قرار گرفت که در دوران شیوع کرونا به صورت دیجیتالی در نمایشگاهها مشارکت می‌کردند و اکنون به مشارکت حضوری نیز تمایل پیدا کرده‌اند. این گروه متشکل از مقامات ارشد بازاریابی و تصمیم‌گیرنده در ایالات متحده یا انگلستان بود که قبل از همه‌گیری از نمایشگاه‌های تجاری به عنوان یک کانال بازاریابی استفاده نکرده بودند ولی امروز انتظار دارند رویدادهای دیجیتالی بخشی از ترکیب بازاریابی آنها باقی بماند و قصد دارند در نمایشگاههای حضوری نیز غرفه دار شوند. این گرایش حاکی از آن است که رویدادهای دیجیتالی ایجاد شده در طول همه‌گیری مخاطبان جدیدی را به خود جلب کرده است.

 

مدیر عامل UFI ، کای هاتنفورد می گوید: “این گزارش دلایل بسیاری برای خوش بینی ارائه می‌دهد، از جمله رفع ابهامات و تردیدها در مورد احتمال تضعیف رویدادهای حضوری و در ضمن مشخص می‌کند کدام نمایشگاهها به سرعت دوباره کار خود را آغاز می‌کنند. زمانی که نمایشگاه‌های فیزیکی در سراسر جهان از سر گرفته می‌شوند، امیدواریم این یافته‌ها در بهبود سریع و فراتر از آن به صنعت کمک کند.”

 

سوفی هولت ، مدیرعامل ، اکسپلوری نیز می گوید: “در حالی که  برخی از غرفه داران به صرفه جویی ادامه می‌دهند اما گزارش بهبود جهانی نشان دهنده خوش بینی در صنعت نمایشگاه است و اینکه رویدادهای زنده به زودی به سطح قبل از همه‌گیری باز می گردند. پلتفورم دیجیتالی نیز فرصت جدیدی برای افزایش مخاطبان بوده است.

 

تهیه شده در واحد امور بین الملل و پژوهش

نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir