برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر

 

تاریخ برگزاری : 16- 12 اردیبهشت ماه 85

برگزارکننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

مکان برگزاری: شهر الجزیره – محل دائمي نمايشگاه الجزيره سافکس  (SAFEX)

ساعات بازدید : 10 صبح الی 19

تعداد شرکت کنندگان: حدود 40 شرکت

متراژ : در فضای 1500 متر مربع فضای مسقف

info@expo.ir