پیوندهای مفید

سازمان توسعه تجارت ایران

www.tpo.ir

انجمن نمایشگاههای ایران

www.iranexpocenters.com

پایگاه اطلاع رسانی و خبری نمایشگاههای ایران

www.fairnews.ir

UFI انجمن جهانی صنعت نمایشگاه

www.ufi.org

نمایشگاه بین المللی تهران

www.iranfair.com

نمایشگاه بین المللی تبریز

www.tabrizfair.ir

نمایشگاه بین المللی اصفهان

www.isfahan-fair.ir

نمایشگاه بین المللی فارس

www.farsfair.ir

 مرکز مدیریت خدمات رسانه فراهنگ

 www.farahang.tv

نمایشگاه بین المللی کیش

www.kishfair.com

نمایشگاه بین المللی اراک

www.arak-fair.com

نمایشگاه بین المللی خوزستان

www.ahwazfair.com

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

www.iccim.ir

گمرك جمهوري اسلامي ايران

www.irica.gov.ir

بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران

www.cbi.ir

AIPانجمن بین المللی مراکز همایش

www.aipc.org

دایره قوانین نمایشگاههای بین المللی BIE

www.bie-paris.org

اتحادیه آمار بین المللی نمایشگاهها CENTREX

www.centrexstat.org

انجمن بین المللی نمایشگاهها و رویدادها IAEE

www.iaee.com

انجمن صنعت نمایشگاهی آلمانAUMA

www.auma.de

انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه بریتانیاAEO

www.aeo.org.uk

انجمن برگزارکنندگان مستقل نمایشگاه امریکاSISO

www.siso.org

انجمن غرفه داران نمایشگاه امريكاTSEA

www.tsea.org

انجمن نمایشگاههای ایتالیاAEFI

www.aefi.it

انجمن نمایشگاههای استرالیا

www.eeaa.com.au

انجمن نمایشگاهی فرانسهFSCF

www.foiresaloncongres.com

انجمن شرکت های نمایشگاهی اندونزیIECA

www.ieca.or.id

info@expo.ir