برنامه نشست ها و رویدادهای اولین سمپوزیوم همکاری های معدنی و فولادی ایران – افغانستان

برنامه نشست ها و رویدادهای اولین سمپوزیوم همکاری های معدنی و فولادی ایران–افغانستان

 

 

موضوع نشست

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

زمان نشست

مدرس

سمت

ملاحظات

1

کاربرد داده های سنجش از دور در اکتشاف مواد معدنی

98/11/17

تالار B

17:00-18:30

خانم دکتر احمدی روحانی

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اداره کل منطقه شمال شرق

2

معرفی روشهای اکتشاف طلا و مروری بر اکتشاف انجام شده طلا ئر استان خراسان

98/11/17

تالار B

18:30-20:00

مهندس عزمی

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اداره کل منطقه شمال شرق

3

معرفی ظرفیت های پایگاه داده های علوم زمین کشور و سامانه اطلاعات مکانی Web Gis

98/11/17

تالار B

20:00-20:30

مهندس اردبیلی

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اداره کل منطقه شمال شرق

4

میزگرد هم اندیشی توسعه اکتشاف در استان

98/11/16

محل غرفه

 

 

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اداره کل منطقه شمال شرق

5

کاربرد کانی های غیر فلزی در صنعت سرامیک

98/11/18

تالار B

17:00-18:30

دکتر یوسفی

مدیر عامل لعاب مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

خانه معدن ایران

6

فرآوری مس

98/11/18

تالار B

18:30-20:00

مهندس وزیری

 

خانه معدن ایران

7

پیشرفت صنایع متالورژی در ایران

98/11/19

تالار B

17:00-18:30

خانم دکتر سیدی

عضو هیات مدیره

سازمان نظام مهندسی معدن خراسان

8

ژئوتوریسم و گردشگری سلامت در معادن

98/11/19

تالار B

17:00-18:30

خانم دکتر قورچی

نائب رئیس کمیته بانوان

سازمان نظام مهندسی معدن خراسان

9

ارائه نیاز های فناورانه با محورهای نمایشگاه (صنعت – معدن – فلزات)

98/11/19

محل غرفه

6 ساعت دو روز

 

 

پارک علم و فن آوری خراسان رضوی

10

سرمایه گذاری در معادن

 

 

 

 

 

مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 

info@expo.ir