اختتامیه  “دومین نمایشگاه تخصصی مادر، کودک، نوجوان، سیسمونی و اسباب بازی”  و “دومین نمایشگاه خانه مدرن و ایده آل مشهد” 

 

اختتامیه  “دومین نمایشگاه تخصصی مادر، کودک، نوجوان، سیسمونی و اسباب بازی”  و “دومین نمایشگاه خانه مدرن و ایده آل مشهد”  و تقدیر از غرفه های نمونه این نمایشگاه ها برگزار گردید.

این نمایشگاه هااز 22 الی 25 آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

 

info@expo.ir