کمک به توسعه اقتصاد شهر درگرو توجه به حوزه صنعت نمایشگاهی است  

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برگزاری نمایشگاه ها نقش بسزایی در راستای توسعه اقتصاد شهر دارند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، محمد حسین ودیعی در بازدید از «نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو،لوازم یدکی و صنایع وابسته» اظهار داشت: این نمایشگاه با ایجاد فضای کسب و کار این فرصت را برای تولیدکنندگان آماده می کند تا بتوانند در این محیط بایکدیگر به رقابت بپردازند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد گفت:توجه به حوزه صنعت نمایشگاهی آن هم در شرایط فعلی گامی موثری برای ارتقا کسب و کار است.

ودیعی با بیان اینکه شورای شهر در جهت پیشبرد اهداف حوزه صنعت نمایشگاهی حمایت خود را از این فضا می کند، افزود:نمایشگاه بین المللی مشهد این ظرفیت را دارد که در تمام بخش ها، نمایشگاه هایی باشکوهی را برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد:برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو از چندین بخش برای تولیدکنندگان داخلی سودمند است چرا که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در جامعه نیازمند بستری هستند، تا بتوانند در چنین نمایشگاهی در سطح شهر شرکت کنند.

 

 

info@expo.ir