چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته مشهد

جلسه شورای سیاستگذاری چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته با حضور مدیران نمایشگاه بین المللی مشهد و مدیران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سالن جلسات نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

این نمایشگاه 3 الی 6 بهمن ماه از ساعت 16 الی 22 جهت بازدید علاقمندان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر می باشد.

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir