پنجمين نمايشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ايران در تاجيكستان برگزار می‌شود

مدير عامل نمايشگاه بين المللي مشهد با بيان این خبر افزود: به منظور گسترش روابط تجاری و اقتصادی و شناسايی بازار هدف بين ايران و تاجيكستان، پنجمين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در شهر دوشنبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، سعید صیفی با بيان این خبر افزود: به منظور گسترش روابط تجاری و اقتصادی و شناسايی بازار هدف بين ايران و تاجيكستان، پنجمين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در شهر دوشنبه برگزار می‌شود.

مدير عامل نمايشگاه بين المللي مشهد در ادامه افزود: نمایشگاه بین المللی مشهد به عنوان بزرگترين مركز نمايشگاهی شرق كشور، از سال‌های گذشته گسترش تبادلات تجاری با ساير كشورها را در دستور كار خود قرار داده و در همين راستا به دليل پيوند عميقی كه بين ملت‌های ايران و تاجيكستان به لحاظ زبان، خصوصيات فرهنگی، ادبيات و پيشينه تاريخی مشترک وجود دارد، پس از ٤ سال با رايزنی‌های گسترده و با توجه به شرايط تحريم‌ها  این نمایشگاه در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به تلاش‌های نمایشگاه بین المللی مشهد در توسعه کمی و کیفی نمايشگاه‌های خارجی اظهار داشت: اهميت توسعه صادرات و افزایش سهم تولیدات داخلی از بازارهای دنيا یک ضرورت است و برگزاری نمایشگاه‌های خارجی بهترین فرصت برای توسعه روابط و ارتباطات اقتصادی ایران با ديگر كشورها را فراهم می‌سازد.

صیفی در پایان خاطرنشان کرد: این نمايشگاه ٣٠ آذر الی ٣دی ماه سال جاری با حضور ٤١شركت ایرانی که در زمينه‌های صنايع غذايی، بهداشتی، درمانی، بخش‌های مختلف توليدی، ماشين آلات كشاورزي،مصالح ساختمان و… فعالیت می‌کنند، برگزار خواهد شد.

 

info@expo.ir