نمایشگاه بین المللی مشهد کانون رویداد های مهم شهری است

رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد گفت: نمایشگاه بین المللی مشهد این ظرفیت را دارد که کانون رویدادهای مهم شهری باشد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، رمضان علی فیضی در حاشیه «نوزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو، لوازم یدکی و صنایع وابسته» اظهار داشت: با توجه به تحریم های اخیر ما باید از ظرفیت نمایشگاه های بین المللی در راستای تحقق شعار سال که رونق تولید است، استفاده کنیم.

وی افزود:برای تحقق بخشیدن به توسعه اقتصاد مقاومتی باید از کمند وابستگی از صنعت نفت عبور کنیم تا به توسعه صنعت نمایشگاهی و استفاده از محصولات غیر نفتی و تولیدات داخلی برسیم.

رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: خوشبختانه با حضور قطعه سازان و تنوع محصولات در این حوزه در نمایشگاه بین المللی مشهد شاهد این بودیم که تولیدکنندگان برای جذب مشتری از برپایی چنین نمایشگاهی در شهر مشهد حمایت می کنند.

 

 

info@expo.ir