ضرر اقتصادی ناشی از لغو/تعویق نمایشگاه ها در اروپا 28.8 میلیارد یورو

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، به علت لغو نمایشگاه ها تا پایان ماه ژوئن 2020، 257.000 شغل ممکن است از دست بروند. این ها مشاغلی هستند که  یا در بخش نمایشگاهی مستقیما فعالیت می کنند و یا به طور مستقیم در حوزه هایی نظیر حمل و نقل، سفر و مهمانپذیری فعالیت دارند. ضرر اقتصاد جهانی تنها به واسطه لغو نمایشگاه ها، به 81.6 میلیارد یورو تخمین زده می شود. تا پایان سه ماهه دوم سال، فقط در آسیا / اقیانوسیه این تاثیر به 21.8 میلیارد یورو و در آمریکای شمالی به 29.2 میلیارد یورو می رسد.

 

ضرر اقتصادی بر مراکز نمایشگاهی اروپا: 124.9 میلیارد یورو

 

اگر تاثیر آسیبی که بر مراکز نمایشگاهی وارد می شود را در نظر بگیریم، این آسیب به 124.9 میلیارد یورو می رسد.

بالغ بر  1.2 میلیون شغل در خطر هستند- رقم کلی مشاغلی  که سالانه  مستقیم و غیر مستقیم توسط مراکز نمایشگاهی و فعالیت های نمایشگاهی آن ها حمایت می شوند.

نمایشگاه ها قدرتمندانه موجب رونق اقتصاد جوامع هستند. به طوری که اگر این فعالیت حتی برای مدت کوتاهتری، بدون حمایت فوری و کافی متوقف شوند، مشاغل دائمی نیز به طور کامل از بین می روند.

 

صنعت نمایشگاهی اروپا پیشگام جهانی است که بیش از همه نقاط جهان متاثر شده است

 

صنعت نمایشگاهی اروپا بر حسب ظرفیت مراکز نمایشگاهی، کیفیت و بازدهی، پیشگام جهانی محسوب می شود و تقریبا نیمی از سهم بازار صنعت نمایشگاهی را ارائه می دهد و میزبان اکثر نمایشگاه های بین المللی تخصصی و عمومی است.

نمایشگاه های اروپا مشارکت کنندگان را از اروپا و سرتاسر جهان جذب می کند. آن ها بیشترین فرصت های شغلی را در یک محل ایجاد می کنند و شرکت های اروپایی دیگر نیازی به سفرهای خارج از اروپا ندارند تا با همتاها و مشتریان بالقوه خود ملاقات کنند. بسیاری از نمایشگاه های لغو شده از جمله بزرگترین نمایشگاه های بین المللی هستند که بیشترین تاثیر را در شرکت های نمایشگاهی و بخش های مربوطه داشته اند هرچند گفتنی است غرفه داران و بازدیدکنندگان بین المللی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند.

در عین حال، برگزارکنندگان اروپایی نمایشگاه هایی را نیز در سرتاسر جهان برگزار می کنند. در نتیجه بخش مهمی از ضررها در آسیا و آمریکا نیز بر برگزارکنندگان اروپایی وارد می شود.  10 شرکت با بیشترین گردش مالی در سرتاسر جهان از اروپا هستند.

وضعیت اضطراری بخش صنعت نمایشگاهی، بخصوص برای شرکت های کوچک و متوسط لغو یا تعویق نمایشگاه ها تاثیر بلافصلی دارد زیرا باعث تعویق کسب و کار و درآمد برنامه ریزی شده می شود.

این امر مستقیما خطر وجودی بر شرکت های کوچک و متوسط اعمال می کند، از جمله تامین کنندگان خدمات مانند غرفه سازان، خدمات کترینگ، پشتیبانی و  مشتریان اصلی نمایشگاه (غرفه داران و بازدیدکنندگان). شرکت های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد اروپا هستند و دولت باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشد.

 

 

 

منبع: اتحادیه صنعت نمایشگاهی اروپا (EEIA )

ترجمه:اداره امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir