صنعت نمایشگاهی متعهد است تا مکان هایی در سرتاسر جهان برای ارتباط مردم فراهم کند

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی با اعضای خود در تمامی نقاط جهان همکاری می کند تا به این موقعیت واکنش مناسبی نشان دهند.

در همین رابطه ریاست UFI، خانم مری لارکین بیانیه فوق را صادر کرده است:

ما در همدلی و پشتیبانی از همه کسانی که چه مستقیم و چه غیر مستقیم، تحت تاثیر شیوع کووید-19  قرار گرفته اند، ایستاده ایم.

ماهیت وجودی نمایشگاه ها و صنعت نمایشگاهی به طور کل این است که جایگاهی باشند برای برقراری ارتباط، ملاقات، تجارت،همکاری مردم و صنایع .

این گردهمایی ها بخصوص در شرایط بحران اهمیت دارند، ما متعهد هستیم تا هر گاه امکان داشته باشد فرصت هایی از این دست تامین کنیم. بخصوص مشاغل کوچک و متوسط در تمامی صنایع به نمایشگاه ها وابسته اند و مانند تمامی انواع نمایشگاه ها، آن ها نیز حامی اقتصاد در سرتاسر جهان هستند.

ما به عنوان نمایندگان صنعت نمایشگاهی متعهد هستیم در سرتاسر جهان و هرجایی که بتوانیم این مکان های ملاقات مورد نیاز را فراهم کنیم. اما هر گاه مساله سلامت و بهداشت مطرح می شود ما به متخصصان این زمینه متکی خواهیم بود، از هیات های جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی گرفته تا مقامات بهداشتی کشوری، منطقه ای و  محلی و در هر کجا نمایشگاه های مان را برگزار می کنیم. ما توصیه آن ها را دنبال می کنیم تا امنیت مشارکت کنندگان را تضمین نماییم.

ما تاکید می کنیم که حامی جوامع و بازارهایی خواهیم بود که در خدمت آن ها هستیم و در دوران پرچالش و پرتنش امروز مقاومت خواهیم کرد. ما آمادگی داریم تا بار دیگر این حقیقت را ثابت کنیم و نقش خود را در فائق آمدن بر موقعیت جاری ایفا خواهیم کرد.

 

منبع: اداره امور بین الملل و پژوهش نمایشگاه بین المللی مشهد 

info@expo.ir