توانمندی های شهر مشهد در نمایشگاه بین المللی مشهد به تصویر کشیده شد

معاون برنامه ریزی شرکت توانیر گفت: شهر مشهد این پتانسیل را دارد تا با برگزاری نمایشگاه ها پیشرفت تولیدات داخلی را در حوزه صنعت برق نشان دهد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، مصطفی رجبی در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه برق(قدرت،الکترونیک) تجهیزات و صنایع وابسته که همزمان با از دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری،عمران،حمل و نقل و ترافیک که به همراه چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فن آوری های حفاظتی،امنیتی،امداد و نجات،دوربین های مدار بسته،ایمنی و آتش نشانی برگزارشد، اظهار داشت: حضور بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در این نمایشگاه برای ما در حوزه صنعت برق بسیار قابل اهمیت است.

وی افزود: در سال رونق تولید نشان دادن توانایی های شرکت های داخلی می تواند،پیشرفت های این حوزه را به مخاطبان معرفی کند.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم تا با برگزاری چنین نمایشگاه هایی به نیازهای شرکت های دانش بنیان پاسخ داده شود.

 

info@expo.ir