دومین نمایشگاه تخصصی مادر، کودک، نوجوان، سیسمونی و اسباب بازی

دومین نمایشگاه  “دومین نمایشگاه تخصصی مادر، کودک، نوجوان، سیسمونی و اسباب بازی ”  از تاریخ  ۲۲  الی  ۲۵  آبان ماه  ۹۷  از ساعت  ۱۶  الی  ۲۲  جهت بازدید عموم شهروندان  در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر می باشد.

 

 

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir