حمایت شورای اسلامی شهر مشهد از برگزاری نمایشگاه های اشتغال زایی در شهر مشهد

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر مشهد از برگزاری نمایشگاه های اشتغال زایی در شهر مشهد حمایت می کند.

مسعود ریاضی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد در خصوص «نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو،لوازم یدکی و صنایع وابسته» اظهار داشت:شهر مشهد این پتانسیل را دارد که با برگزاری نمایشگاه هایی زمینه اشتغال زایی را در سطح شهر برای شهروندان ایجاد کند.

وی افزود: برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو،لوازم یدکی و صنایع وابسته با حضور 100تولید کننده داخلی آن هم در راستای حمایت از تولید کالای داخلی یک اقدام ارزشمند به حساب می رود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه می توانیم با توجه به شعار سال«رونق تولید» است، برگزاری این نمایشگاه ها را در سطح شهر افزایش دهیم، تصریح کرد: مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر مشهد از برگزاری نمایشگاه اشتغال زایی در شهر مشهد حمایت می کند.

 

info@expo.ir