حمايت حمایت دستگاه قضا از متوليان امری كه در جهت شناسايی و توزيع بسته های معيشتی اقدام می کنند

به گزارش روابط نمایشگاه بین المللی مشهد، مرتضوی معاون امور اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در بازدید مسولین قضایی و مدیران شهری در روند توزیع 50هزار بسته معیشتی _حمایتی شهرداری مشهد اظهار داشت:در راستای فرمايشات رهبری آمده ايم تا حمايت دستگاه قضا را از متوليان امر كه در جهت شناسايي و توزيع بسته های معيشتی اقدام می كنند، اعلام كنيم.

وی افزود:با توجه به اينكه شهرداری مشهد توانسته است در نمايشگاه بين المللی مشهد، در كنار ساير دستگاه های اجرايی اين اقدام خدا پسندانه را در جهت تامين نيازهای نيازمندان انجام دهد، قابل ستايش است.

معاون امور اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: همه ما در خط ولايت رهبری اين آمادگی را داريم تا با همدلی در اين شرايط پيش آمده(شيوع ويروس كرونا)، به ياری خانواده های نيازمند بشتابيم.

 

 

info@expo.ir