حضور و بازدید جناب آقای بهاروند رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد و جناب آقای حسینی رییس خانه صنعت استان خراسان رضوی از اولین نمایشگاه “توانمندیهای بانوان ایران زمین” و آشنایی با محصولات عرضه شده توسط بانوان فعال ایران زمین

حضور و بازدید جناب آقای بهاروند رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد و جناب آقای حسینی رییس خانه صنعت استان خراسان رضوی از اولین نمایشگاه “توانمندیهای بانوان ایران زمین” و آشنایی با محصولات عرضه شده توسط بانوان فعال ایران زمین

این نمایشگاه تا ۲۴ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۲۲ و جمعه از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۲۲ در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر می باشد.

“بازدید از این نمایشگاه برای عموم رایگان می باشد”

 

 

 

info@expo.ir