جلسه هم اندیشی با جمعی از فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی

جلسه هم اندیشی با جمعی از فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی

در این جلسه هم اندیشی که به میزبانی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، نمایندگانی از کانون کارآفرینان خراسان رضوی، اتحادیه صادر کنندگان و اتحادیه وارد کنندگان خراسان رضوی، کافه کار آفرینی استان، اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان در کنار جمعی از صادر کنندگان و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی حضور داشتند.

 

info@expo.ir