بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی “صنایع غذایی” و چهاردهمین نمایشگاه تخصصی “ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی” همزمان با نهمین نمایشگاه بین المللی “چاپ و بسته بندی”

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی “صنایع غذایی” و چهاردهمین نمایشگاه تخصصی “ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی” همزمان با نهمین نمایشگاه بین المللی “چاپ و بسته بندی”

زمان برگزاری: ٢۶ لغایت ٢٩ آبان‌ماه ۱۴۰۰

ساعت بازدید: ١۵ الی ٢٠

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

 

info@expo.ir