بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته با مشارکت ۱۰۵شرکت داخلی برگزار شد

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته با مشارکت ۱۰۵شرکت داخلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته با مشارکت ۱۰۵شرکت داخلی در فضای۹هزار متر مربع برگزار شد.

یافتن راه های گسترش و توسعه خدمات و معرفی و ارائه دستاوردهای روز در فرایند تولید صنایع غذایی از اهداف برگزاری این دوره از نمایشگاه است.

حضور هیات های خارجی سلیمانیه عراق،افغانستان،پاکستان و لهستان نیز نسبت سال گذشته چشم گیر است.

زمینه فعالیت مشارکت کنندگان در زمینه تولیدات موادغذایی(لبنی،نوشیدنی،روغن و…)،تولیدکنندگان ماشین آلات خط تولید صنایع،فرآوری و بسته بندی است.

گفتنی است این نمایشگاه ۲۷الی ۳۰آذرماه سال جاری از ساعت ۱۶تا ۲۲برای بازدید عموم دایر است.

 

 

 

 

 

 

info@expo.ir