بيستمين نمايشگاه بين المللي مبلمان،لوستر،روشنايي،دكوراسيون و معماري داخلي در راستاي حمايت از “توليدات داخلي” افتتاح شد

بيستمين نمايشگاه بين المللي مبلمان،لوستر،روشنايي،دكوراسيون و معماري داخلي در راستاي حمايت از “توليدات داخلي” افتتاح شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، اين نمايشگاه در فضاي ١٢هزارمتر در زمينه فعاليت مبلمان،لوستر،روشنايي،دكوراسيون داخلي و كالاي خواب از تاريخ ٤ الي ٧دي ماه از ساعت ١٦تا ٢٢براي بازديد عموم داير است.

١٢٠شركت با هدف نشان دادن توانمندي هاي خود در سال “رونق توليد” در این نمایشگاه حضور یافتند.

اين نمايشگاه با هدف برقراري ارتباط بدون واسطه ميان مصرف كنندگان و توليدكنندگان معتبر كشور و معرفيمحصول ايراني به مردم برپا شد.

رونق بخشیدن به كالاي ايراني و معرفي توانمندي هاي توليدکنندگان داخلي در شرايط تحريم از ويژگي نمايشگاه اين دوره است.

 

 

info@expo.ir