برگزاری مراسم هفتمین سال بزرگداشت روز جهانی نمایشگاهها با حضور مومنی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، برگزارکنندگان نمایشگاهی و جمعی از پرسنل شرکت نمایگاه بین المللی مشهد

برگزاری مراسم هفتمین سال بزرگداشت روز جهانی نمایشگاهها با حضور مومنی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، برگزارکنندگان نمایشگاهی و جمعی از پرسنل شرکت نمایگاه بین المللی مشهد در محل تالار همایش های این شرکت برگزار گردید.

 لازم به ذکر است در این مراسم از برگزار کنندگان نمایشگاهها و پرسنل شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد تقدیر به عمل آمد.

info@expo.ir