بازدید دبیریان رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد به همراه علوی مقدم رئیس کمیسیون ویژه ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید دبیریان رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد به همراه علوی مقدم رئیس کمیسیون ویژه ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گل‌ و گیاه و باغبانی همزمان با نخستین نمایشگاه محصولات بانوان کار آفرین. همچنین طی این بازدید از غرفه های برتر این دوره از نمایشگاه تجلیل به عمل آمد.

info@expo.ir