بازدید ارجائی شهردار مشهد مقدس

بازدید ارجائی شهردار مشهد مقدس از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی ، همزمان با نخستین نمایشگاه محصولات کارآفرین(شهربانو)

زمان برگزاری : 26 لغایت 30 اردیبهشت ماه 1401

 

ساعت بازدید : 16 الی 22

info@expo.ir