آخرین مراحل آماده سازی نمایشگاه فروش پاییزه و عرضه کالای تنظیم بازار که در نمایشگاه بین المللی مشهد

✅ آخرین مراحل آماده سازی نمایشگاه فروش پاییزه و عرضه کالای تنظیم بازار که در نمایشگاه بین المللی مشهد از ۱۹ الی ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷
دایر می باشد.

ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد

Http://Expo.ir

https://www.instagram.com/expomashhad

info@expo.ir