سومین نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سومین نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات عطار 16-22 شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه 38651985 - 38337821 (051)

info@expo.ir