چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته (15 تا 18 تیر 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین عطار - فردوسی - مغاخر - شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir