چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین فردوسی - شرکت برساز رویداد پارس 31519(051)

info@expo.ir