نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی (3 تا 6 تیرماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
نهمین مفاخر - شرکت برساز رویداد پارس 31519(051)

info@expo.ir