نمایشگاه تخصصی درب و پنجره ، ماشین آلات و صنایع وابسته(16تا19 بهمن ماه 99)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
یازدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 14-19 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir