نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی آلات بهداشتی ساختمان (16 تا 19 بهمن 99)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین مفاخر- فردوسی - عطار 14-19 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir