نمایشگاه بین المللی صنعت آب، فاضلاب و تجهیزات وابسته (8 تا 11 بهمن 99)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین مفاخر- فردوسی - عطار 16-22 شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 37642330(051)

info@expo.ir