نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع (16 تا 19 بهمن99)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و چهارمین مفاخر- فردوسی - عطار 14-19 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir