شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
شانزدهمین مفاخر- فردوسی - عطار - شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir