شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
- - - - -

سالن شرکت برگزارکننده تلفن تماس
مفاخر – فردوسی سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 05132253465-6
info@expo.ir