سومین نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات (آجیل،خشکبار و میوه های خشک)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سومین نمایشگاه شیرینی و شکلات، مواد خام و ماشین آلات (آجیل،خشکبار و میوه های خشک) عطار - - -

info@expo.ir