دهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کف پوش ها (21 تا 24 دی ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دهمین مفاخر- فردوسی - عطار 11 الی 18 سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی 30 و 38795310 (051)

info@expo.ir