اولین نمایشگاه تخصصی پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
اولین نمایشگاه تخصصی پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مفاخر - شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین 05138911144

info@expo.ir